Blogg

Zerif supports a custom frontpage

Medvirkningsmøte 2 med Jernbaneverket

I kveld ble det andre medvirkningsmøtet med Jernbaneverket arrangert. Disse møtene er ikke for å diskutere en spesifikk løsning men for å se på alle alternativer som ligger fremme. Herunder kan da referansegruppen komme med innspill til justeringer på trasé, hvor det kan være fortidsminner eller andre elementer som må tas hensyn til – eller Read more about Medvirkningsmøte 2 med Jernbaneverket[…]

Folkemøte om prøveboring

I kveld ble det avholdt folkemøte i kommunestyresalen i Horten etter initiativ fra ordfører Børre Jacobsen. Dette kom i stand etter at det kom frem at statens vegvesen har gjennomført prøveboringer i Horten/Karljohansvern – både på statlig og kommunal grunn. Det var gitt tillatelse til å gjennomføre prøveboringer på statlig grunn – men det var Read more about Folkemøte om prøveboring[…]

Debattmøte om folkeavstemning

I kveld var det debattmøte på Gamle Horten gjestegård om innbyggerinitiativ. Torgeir Lorentzen hadde en stødig hånd på debatten og alle de politiske gruppelederne stilte opp; i tillegg til en advokat fra Deloitte som da kunne svare på de juridiske spørsmålene rundt dette. Rammen var lagt for en god debatt. Skremmende nok var det svært Read more about Debattmøte om folkeavstemning[…]

Bakkenteigen-alternativet er et dårligere valg

Jernbanen må selvfølgelig til Horten; det er vi alle skjønt enige om – men tilhengere av Bakkenteigen bør kanskje også sette seg inn i problemområdene, og ikke bare fordelene. Alternativet med Bakkenteigen vil berøre i alle fall 10 områder som allerede automatisk er fredede kulturminner, 14 områder med nyere tids kulturminner; det er 7 områder Read more about Bakkenteigen-alternativet er et dårligere valg[…]

Når friheten overvåkes

Mye har skjedd i verden etter 11. september 2001, en dag som de fleste kan erindre med avsmak og forferdelse. Mye godt, men også mye som kanskje kunne vært unngått. Jeg tenker selvfølgelig på overvåkning. Den datoen markerer også begynnelsen på et nytt kapittel i verdenshistorien, et kapittel som i stor grad handler om overvåkning Read more about Når friheten overvåkes[…]

Forherligelse av vold og oppløsning av rettstaten

Det er mange som har sterke meninger rundt den triste saken om Christoffer Gjerstad Kihle som døde i 2005 etter hva som senere kom frem var direkte resultat av en brutalitet og voldsutøvelse man vanskelig kan forestille seg. Både moren og stefaren kom raskt i søkelyset, begge har fått dommer på henholdsvis 2.5 år og Read more about Forherligelse av vold og oppløsning av rettstaten[…]

La menn få være menn!

Det har blitt slått stort opp i den kulørte pressen, saken om Thorhild Widvey som beklageligvis ble utelatt fra et Rotary arrangement. Diskusjonen har så dreid over på hvorvidt Norske Selskab og deres reglement er diskriminerende mot kvinner. Ingen, bortsett fra arrangementsansvarlig hos Rotary selv ser ut til å ha tatt tak i det som Read more about La menn få være menn![…]

Avlat for «rasismefri sone»

Jeg leser med forundring i Gjengangeren at Arbeiderpartiet i Horten, med Nils-Henning Hontvedt i spissen fremmer et forslag om at man skal ta del i prosjektet «rasismefri sone». Norsk folkehjelp og Fagforbundet ønsker bredere fokus på rasisme og har derfor sendt ut brev til Horten, så vel som en rekke andre kommuner der man oppfordrer Read more about Avlat for «rasismefri sone»[…]