Pages Navigation Menu

Lokale meninger, globale ytringer

Medvirkningsmøte 2 med Jer...

I kveld ble det andre medvirkningsmøtet med Jernbaneve…

Bro eller ferge?

Spørsmålet om bro eller ferge har versert i Horten i…

Folkemøte om prøveboring

I kveld ble det avholdt folkemøte i kommunestyresalen …

Kommune på billigsalg

Skrevet av den 20.03.2010 | 0 kommentarer | 77 visninger

Tilbake i 2007 ble det fremstilt et forslag om å stenge storgaten i Horten på enkelte tidspunkter for å lage en gågate. Tanken i seg selv er kanskje ikke så veldig dårlig men frem til Horten har muligheten til å ta unna trafikken på andre måter så ser jeg ikke helt hvordan dette kan løses på en god måte. Nå har igjen dette punktet kommet opp som et forslag og nærsagt alle partier har akseptert dette for en prøveperiode. Det vil si bare Senterpartiet og Ivar Andreassen har sagt nei til dette prosjektet så langt. Nå har jeg aldri vært noe for Senterpartiet men her tenker de godt.

Det er da det slår meg at politikerne vi har i denne byen må da visselig være helt fra forstanden? Her balanserer kommunen på en knivsegg og er ikke langt unna å bli plassert under statlig styring på grunn av dårlig økonomisk styring. Like fullt så går de nå inn for å akseptere et forslag som faktisk vil øke de økonomiske utgiftene som kommunen allerede har. Dette kan da umulig sende noen gode signaler til staten og grenser til idioti. Med utgifter til skilting, opp/nedføring av de nevnte skilter og ikke minst større belastning på veier som absolutt ikke er dimensjonert for slik trafikk og følgelig vil slites raskere og kreve mer vedlikehold så kan denne regningen fort bli av en anseelig sum.

Heldigvis får en vel si så overtok fylkeskommunen ansvaret for storgata etter årskiftet 2010 og med statens vegvesen som allerede karakteriserer prosjektet som totalt uakseptabelt skal det noe til før prosjektet blir gjennomført. Likevel så bruker kommunen tid og ressurser på å se på dette temaet når det er så mye annet som heller burde vært brukt tid på. Kanskje er det like greit at kommunen blir satt under statlig styring så kanskje, kanskje kan vi få en mer robust økonomisk styring.

Ikke bare har dette prosjektet en økonomisk side som på langt nær er holdbar, men samtidig så er det jo også vanskeligheter med å få til en tilfredstillende løsning på trafikkbildet. Det er få ruter utenom storgaten som er dimensjonert for den type trafikk som skal omdirigeres. Her snakker vi problemer med kollektivtrafikken, større press på boligområder og hva med sikkerhet? De veiene som kan være noenlunde gode nok er traffikert av skolebarn.

Nei vi får vel prise oss lykkelige over at det finnes instanser som klarer å bruke hodet for mer enn et påfyllingshull til kaffe. Frem til vi får et bedre utbygget veianlegg i denne byen så bør de politikerne vi har satt til å styre bruke tiden sin på noe mer fornuftig – som å ødelegge det praktfulle naturområdet ved navn Langgrunn eller tillate oppføring av kolosser som minner mer om militære lagerbygg fra 60-tallet enn fremtidsrettet kjøpesenter.

Kjell Arne Brudvik

Anbefalte lenker
Aktivitet