Pages Navigation Menu

Lokale meninger, globale ytringer

Medvirkningsmøte 2 med Jer...

I kveld ble det andre medvirkningsmøtet med Jernbaneve…

Bro eller ferge?

Spørsmålet om bro eller ferge har versert i Horten i…

Folkemøte om prøveboring

I kveld ble det avholdt folkemøte i kommunestyresalen …

Kommunevalg i Horten 2011

Skrevet av den 22.08.2011 | 0 kommentarer | 206 visninger

Da nærmer valgdagen seg med stormskritt. Atter en gang var jeg frustrert over måten valginformasjon for kommunen var publisert på internett på, slik at jeg tok det på meg selv og sette sammen en enkel og god oversikt for enhver å forholde seg til. Forhåpentligvis er oversikten så god at du føler du får svar på de spørsmål du måtte sitte inne med. Hvis ikke, spør i kommentarfeltet!

Hvilke datoer har jeg og forholde meg til?

Nedenfor ser du en liste over de stemmedatoene du har og forholde deg til. Husk at ønsker du å benyte deg av ambulerende stemmegivning eller forhåndsstemming i forbindelse med sykdom eller uførhet så ta kontakt med kommunen i god tid før fristen for å få dette avklart. Oppholder du deg på et sykehjem/institusjon eller har hjemmehjelp, konferer med de.

 02.09.2011  Siste frist for forhåndsstemming utenriks (inkl. Svalbard og Jan Mayen).
 06.09.2011  Siste frist for ambulerende stemmegivning (for syke og uføre hjemme).
 09.09.2011  Siste frist for forhåndsstemming.
 12.09.2011  Valgdagen – åpningstid er 09.00 til 21.00.

Hvem kan stemme?

Om du ønsker å avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingvalget må du oppfølge noen vilkår; du må være Norsk statsborger:

 • Du må fylle 18 år innen utgangen av valgåret.
 • Du må være eller ha vært folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Du kan ikke ha mistet stemmeretten etter grunnloven §53.
 • Du må stå oppført i manntallet i en kommune.
 • Ansatte i diplomati- eller konsulatvesenet og deres hustand er fritatt for bosettingskriteriet.

I tillegg kan ikke-norske statsborgere stemme ved følgende kriterier:

 • Du har stått oppført med Norsk adresse i folkeregisteret de siste 3 årene, eller
 • Du er statsborger i et annet nordisk land og flyttet til Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Du mister stemmeretten om du melder flytting ut av Norge før valgdagen.

Hvordan kan jeg sjekke manntallet?

For å kunne være berettiget til å stemme i en kommune må du være oppført i manntallet. Manntallet er rett og slett en liste over hvilke personer som har stemmerett til valg. Disse listene legges ut for offentlig gjennomsyn i periodene før valg til stortinget, fylkestinget og kommunestyret. Er du ikke oppført må du straks ta kontakt med den kommunen det gjelder.

Manntallet blir lagt ut for gjennomsyn fra slutten av juli og til og med valgdagen her:

 • Rådhuset
 • Biblioteket i Horten
 • Kiwi, Borre
 • Kiwi, Skoppum
 • Meny, Åsgårdstrand
 • Meny, ØP-senteret
 • Meny, Borre
 • Spar, Nykirke
 • COOP Prix, Holtandalen

Hvis du er manntallsført i en annen kommune enn den du ønsker å stemme i så må du avgi forhåndsstemme. Det er bare de som er mantallsført til kommunen som kan stemme i den aktuelle kommunen på valgdagen. Listene til manntallet er basert på opplysninger fra Folkeregisteret; skal du gjøre endringer der må du ta kontakt med de på telefon 800 80 000.

Endringer som skal gjøres må være gjort før 1. juli – dermed er det for sent å få på plass endringer igjennom folkeregisteret i år. Har du da endringer som skulle vært gjort, må du straks ta kontakt med den kommunen det gjelder – og krav om rettelse må være skriftelig og begrunnet.

Hvilke partier stiller med liste i årets valg?

Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Demokratene i Norge, Kristent Samlingsparti, Det Norske Arbeiderparti, Høyre, Rødt, Pensjonistpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet, Kystpartiet og Vestfoldlisten mot Bomring.

Usikker på hva du skal stemme? Les partiprogrammene til de forskjellige partiene da vel!

Hva må jeg huske på?

For at du skal få brukt din stemmerett er det viktig at du husker på å ta med:

 • Valgkortet ditt.
 • Legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort).
 • Er du på et sykehjem, sykehus eller fengsel kan du få en ansatt til å bekrefte din identitet.

Hvor skal jeg stemme på valgdagen?

Nedenfor finner du en liste over de valglokalene som benyttes i år. På valgkortet du har fått tilsendt står det hvilket lokale du er tilegnet. For å gjøre gjennomføringen av valgdagen så enkel som mulig så oppfordres hver enkelt stemmeberettiget til å møte på det lokalet som han eller hun tilhører.

Område Lokale Adresse
 Kirkebakken  Borrehallen  Sandeveien 5
 Lysheim  Skoppum Arbeidskirke  Sentrum 3a
 Åsgårdstrand  Åsgårdstrand Sykehjem  Spettåsveien 6
 Nykirke  Nykirke Bygdehus  Nordre Skånevei 1
 Granly  Granly Skole  Borreveien 51
 Horten  Hortenshallen  Strandpromenaden 29

Last ned utskriftsvennlig versjon

Anbefalte lenker
Aktivitet