Pages Navigation Menu

Lokale meninger, globale ytringer

Folkemøte om prøveboring

I kveld ble det avholdt folkemøte i kommunestyresalen …

Debattmøte om folkeavstemning

I kveld var det debattmøte på Gamle Horten gjestegår…

Bakkenteigen-alternativet e...

Jernbanen må selvfølgelig til Horten; det er vi alle …

Først meg selv, så meg selv

Skrevet av den 28.04.2012 | 0 kommentarer | 65 visninger

Jeg ble mektig provosert over forslaget til Benn Solem om å innføre bomring rundt Åsgårdstrand. Her har man et perfekt eksempel på hvordan man raskt kan gå fra å jobbe for fellesskapet til å jobbe for seg selv. Han gjemmer seg bak at han ønsker det beste for Åsgårdstrand; og selve grunntanken var kanhende god – men han glemmer å nevne at det gagner ham selv langt mer.

Han glemmer det faktum at de kjøpmenn og bedrifter som har tilhold i Åsgårdstrand er avhengig av at andre enn lokale bosettere svinger innom, han later til å glemme at dette da vil trolig medføre enda større belastning på andre veistrekninger som allerede også har tung trafikk – og han ser ut til å ikke bry seg stort om at dette knapt vil høste noe særlig flertall noe sted.

Gjengangeren kjørte en oppfølgingssak i går hvor dette også kommer ettertrykkelig frem – og med en så massiv protest mot slike utspill burde vel egentlig saken legges død. Hvordan dette håndteres innad i partiet kunne vært interessant å vite – spesielt med tanke på at her har vi en situasjon hvor brorparten av partiet steiler mens han som ytret forslaget høster gehør hos ordføreren.

Benn Solem sin eiendom vil selvfølgelig tjene godt på mindre trafikk.

Nei – jeg har større forventninger til høyresiden enn at man prøver å berike seg selv slik som Benn Solem her gjør. Man kan håpe at han tar til fornuften og innser at før slike forslag ytres bør det i det minste diskuteres internt i partiet – samt at man nok bør vurdere hvorvidt dette kan få negative utslag; herunder fokus på egen person og ikke samfunn.

Åsgårdstrand trenger ingen bomring, det Åsgårdstrand trenger er fokus på sikkerhetstiltak og miljøtiltak rundt eksisterende veistrekning. Innfører man bomring vil man også effektivt fjerne brorparten av markedet som bedriftene lokalisert her så sårt trenger. Det er heller ikke til å legge under en stol at trafikken vil jo også øke ettersom fler og fler bosetter seg her, på Kirkebakken og i Horten – eller pendler mellom Tønsberg/Horten i forbindelse med jobb.

Vi trenger flere som ønsker å ta turen hit, vi trenger ikke flere grunner for de til å holde seg unna.

Anbefalte lenker
Aktivitet