Pages Navigation Menu

Lokale meninger, globale ytringer

Medvirkningsmøte 2 med Jer...

I kveld ble det andre medvirkningsmøtet med Jernbaneve…

Bro eller ferge?

Spørsmålet om bro eller ferge har versert i Horten i…

Folkemøte om prøveboring

I kveld ble det avholdt folkemøte i kommunestyresalen …

Forsikringspamper og lurerier

Skrevet av den 05.06.2012 | 0 kommentarer | 26 visninger

En av de største aktørene innenfor forsikring – AIG – går nå åpent ut og mener at pensjonsalderen må opp til 80 år. Jeg kan forstå tankegangen om dette da var rettet mot de land som Hellas hvor da pensjonistalderen har ligget under 60. Men her er da tankegangen rettet generelt mot Europa og man kan jo spørre seg hvorfor de ønsker å presse den opp til 80.

Ja, det er ikke til å legge skjul på at levestandarden og gjennomsnittlig levealder har økt jevnt og trutt de siste årene. I Norge hadde vi da i 2010 en forventet gjennomsnittlig alder for jenter til 83 år mens for gutter 79 år. Dette er da de som ble født i 2010. Gjennomsnittet vil da følgelig være lavere for de som er født tidligere. Det hører dog fremdeles med til sjeldenhetene (statistisk sett) at folk lever så veldig mye lenger enn rundt 80-årene.

Hva er det da AIG forventer? Forventes det at arbeidstakerne skal jobbe uavbrutt fra de går ut i arbeidslivet til de planter skoene godt ned i bakken? Er det slik å forstå at man aller helst ser at ingen tar ut sin velfortjente pensjon, en pensjon som man har spinket og spart til igjennom pålagte trekk og selvvalgt sparing i årevis? Kanskje AIG da mener det ville vært bedre om vi oppførte oss som roboter.

Med økende stressfaktorer i arbeidslivet, mer fokus på effektivitet og resultat så øker det også arbeidsbelastningen på mennesket. Da burde det også være mennesket vel forunt å takke for seg i arbeidslivet mens helsen fremdeles holder en oppe slik at man kan få tid til å nyte livet noen år, før mannen i svart kappe kommer og river deg vekk fra verdenen.

Men selvfølgelig, det ligger jo ikke penger i å betale ut pensjon. AIG er jo heller ikke dumme, de innser jo også at en stor eldrebølge er på vei – ikke bare her i Norge, men også på verdensbasis. Det var mange glade mennesker som hygget seg i årene etter krigen, deres barn er nå på god vei til å takke for turen og klokke ut.

Hodene som sitter på toppen av disse forsikringspyramidene begynner selv å trekke opp i årene. De ønsker jo da og sikre seg bonuser og gevinster før de selv skal over i pensjonistenes rekker. Ikke trenger man da å bekymre seg over at menigmannen i gaten må jobbe til man takker for seg mens samlebåndet enda går.

Dog, jeg er ikke naiv – jeg ser jo også problemstillingen med den vordende pensjonistbølgen som er på vei. Bare her i Norge står vi foran store utfordringer når det gjelder å ta vare på de som var med å bygge landet etter krigen. Kommunekasser tømmes, det kuttes til benet hvor enn man kan finne noe kjøtt å kutte av og samtidig presser man på for å få skviset ut litt sårt tiltrengte skattekroner ekstra.

En vanskelig problemstilling, ja visst – men er det virkelig riktig å presse de eldre til å jobbe mer?

For da melder det seg straks andre problemstillinger. Man kan gjerne si at man ønsker de eldre i arbeid så lenge som overhodet mulig – men man må jo da ha jobber de kan utføre. Man kan jo ikke sette eldre til fysisk krevende arbeid om kroppen allerede begynner å melde forfall. Det må jo nødvendigvis være arbeid som kan legges til rette.

Samtidig er verden i kontinuerlig utvikling, ny kompetanse kommer til og da kan det også være fornuftig og overlate stillingen til yngre mennesker. De trenger å komme seg i arbeid, de har driven som skal til for å løfte det videre – og de har kunnskapen. Nå må man ikke tolke dette dithen at jeg mener de eldre skal legge seg ned og gi opp, nei – jeg mener de fortjener å kunne nyte livet og samtidig gjøre valg som samfunnsmessig kan være fornuftig.

Men hva vet vel jeg, jeg skal fremdeles være robot i rundt 40 år til.

Anbefalte lenker
Aktivitet