Pages Navigation Menu

Lokale meninger, globale ytringer

Våpenskjold

Min farslinje kan spores tilbake til 1653 da Mons Sjursson ble født. Han gikk inn og ble gårdbruker på Indre-Bruvik – en plass som ligger på Osterøy utenfor Bergen, Hordaland. Derav kommer også familienavnet. Familievåpnet baserer seg på grønt/brunt da majoriteten av mine aner er gårdbrukere eller landeiere. Merkene på skjoldet stammer fra det gamle kommunevåpenet for Vaksdal, og er da koblingen mot nyere tid. Disse representerer fabrikkene som da kom på plass i disse områdene rundt 1800-tallet – og da for vår del, representerer dette Arne Fabrikker. Flere generasjoner jobbet på Arne Fabrikker, Ytre Arna. Idag går dette under merkenavnet Høie AS.

Brudvik-Familievåpen

Bruken av familievåpenet er begrenset til familien Brudvik.