Bakkenteigen-alternativet er et dårligere valg

Jernbanen må selvfølgelig til Horten; det er vi alle skjønt enige om – men tilhengere av Bakkenteigen bør kanskje også sette seg inn i problemområdene, og ikke bare fordelene. Alternativet med Bakkenteigen vil berøre i alle fall 10 områder som allerede automatisk er fredede kulturminner, 14 områder med nyere tids kulturminner; det er 7 områder Read more about Bakkenteigen-alternativet er et dårligere valg[…]