Når friheten overvåkes

Mye har skjedd i verden etter 11. september 2001, en dag som de fleste kan erindre med avsmak og forferdelse. Mye godt, men også mye som kanskje kunne vært unngått. Jeg tenker selvfølgelig på overvåkning. Den datoen markerer også begynnelsen på et nytt kapittel i verdenshistorien, et kapittel som i stor grad handler om overvåkning Read more about Når friheten overvåkes[…]