Medvirkningsmøte 2 med Jernbaneverket

I kveld ble det andre medvirkningsmøtet med Jernbaneverket arrangert. Disse møtene er ikke for å diskutere en spesifikk løsning men for å se på alle alternativer som ligger fremme. Herunder kan da referansegruppen komme med innspill til justeringer på trasé, hvor det kan være fortidsminner eller andre elementer som må tas hensyn til – eller Read more about Medvirkningsmøte 2 med Jernbaneverket[…]